Erityisryhmien kuljettajakoulutus

Koulutusten tavoitteena on parantaa taksinkuljettajien ammattitaitoa sekä erityisryhmien taksi-palvelujen käyttöön liittyvää turvallisuuden tunnetta sekä laatukokemusta. Lisäksi Kela vaatii, että kaikkien Kela-kyytejä ajavien kuljettajien tulee suorittaa ko. koulutus 1.1.2024 mennessä. Myös muut tilaajat voivat vaatia koulutuksen suorittamisen kuljettajilta, jotka ajavat vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain kuljetuksia. Koulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Traficomin rekisteriin.

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksia on kahdenlaisia, joista toinen kestää 21h (3 päivää) ja toinen 7h (yhden päivän).

Yksipäivänen koulutus (7h)

 • Kuljettajille, jotka ovat suorittaneet taksikuljettajan ajoluvan ennen 1.7.2018. 
 • 7h (7 x 60 min) koulutus koostuu kokonaisuudessaan käytännön harjoituksista.

Kolmepäiväinen koulutus (21h)

 • Kuljettajille, jotka ovat suorittaneet taksikuljettajan ajoluvan 1.7.2018 tai sen jälkeen.
 • 21h (21 x 60 min, joista käytännön harjoituksia 9 x 60 min) koulutus käsittää sekä teoria- että käytännön koulutusta. 

Koulutukseen ilmoittautuminen ja lisätietoa koulutuksesta

Ilmoittautuessasi koulutukseen olethan tarkkana kummanko koulutuksen tarvitset!

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus (21 h)

Kuljettajille, jotka ovat suorittaneet taksikuljettajan ajoluvan 1.7.2018 tai sen jälkeen.

Koulutuksessa käsitellään teorian ja käytännön harjoitusten kautta sitä, miten erityisryhmiin kuuluvat asiakkaat kohdataan asiakaspalvelutapahtumassa. Koulutuksessa harjoitellaan liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden turvalliseen avustamiseen liittyviä taitoja sekä käsitellään koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

 • Eritysryhmiin kuuluvien asiakkaiden kohtaaminen
 • Liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden avustaminen
 • Koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyvät erityisryhmät

Koulutuksen kesto: 21 x 60 min / 3 päivää

Koulutusmuoto: Virtuaalikoulutus (ZOOM) ja käytännön harjoitukset

Koulutusaika:

 • Teoria, virtuaalikoulutus torstai klo 10:00 – 17:00 (6 x 60 min)
 • Teoria, virtuaalikoulutus perjantai klo 10:00 – 17:00 (6 x 60 min)
 • Käytännön harjoitukset lauantai klo 8:00 – 19:00 (9 x 60 min)

HINTA: 249eur + alv.24%


Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus – Käytännön harjoitukset (7 h)

1 päivän koulutukset Kotka
La 1.4.2023
La 22.4.2023
La 13.5.2023

1 päivän koulutukset Mikkeli
La 15.4.2023
La 10.6.2023
La 15.7.2023
La 5.8.2023

Kuljettajille, jotka ovat suorittaneet taksikuljettajan ajoluvan ennen 1.7.2018.

Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilölle, jolla on ollut voimassa kumotussa taksinkuljettajien

ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettu taksinkuljettajan ajolupa ja jonka voidaan todentaa osallistuneen kyseisessä laissa tarkoitettuun lakisääteiseen koulutukseen tai jatkokoulutukseen, erityisryhmien kuljettajakoulutus.

Koulutuksessa annetaan käytännön opetusta siitä, miten erityisryhmiin kuuluvat asiakkaat on kohdattava ja huomioitava asiakaspalvelutapahtumassa sekä kuinka liikunta- ja toimintarajoitteisia asiakkaita avustetaan turvallisesti.

Koulutuksen sisältö

 • Eritysryhmiin kuuluvien asiakkaiden kohtaaminen
 • Liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden avustaminen

Koulutuksen kesto: 7 x 60 min / 1 päivä

Koulutusmuoto: Käytännön harjoitukset
Aika: Lauantai klo 8:00 – 16:15
HINTA: 99eur + alv.24%

*Vastuullisena rekisterinpitäjänä ja tietojen käsittelijänä Nortamaa Oy ja CAP Pro Academy