Muuttuvat liikennejärjestelyt Saattotiellä/Kiiskinmäenkadulla

Vesihuoltotekniikan saneerauksen vuoksi Saattotie kapenee yksikaistaiseksi ma. 26.9. klo 7.00 alkaen. Ensin suljetaan Pankalammen puoleinen kaista, ja tiistaina 27.9. siirrytään Kiiskinmäenkadun puoleiselle kaistalle. Kiiskinmäenkatu suljetaan tuolloin läpiajoliikenteeltä Saattotien päästä 7.10. saakka, paikallisliikenteen linja siirtyy väliaikaisesti Vesitorninkadulle. Kadun sulku voi kestää ilmoitettua lyhemmän ajan.