Maalismarkkinat Mikkelissä 15.-16.3.2023, liikennejärjestelyt

Torikauppiaiden pysäköintiä varten varataan Laiturikadun eteläisempi hiekka P-alue.
P- alue suljetaan puomein ja lisäopastein maanantai-iltana 13.3.2023 klo 18.00 ja
puomit poistetaan torstaina 16.3.2023 klo 20.00, karttaliite.
Hallituskadulle asennetaan maanantai-iltana 13.3.2023 klo 18.00 Maaherrankadun ja
Porrassalmenkadun puolelle lisäalakilvet karttaliitteen mukaisesti ja poistetaan
torstaina 16.3.2023 klo 20.00.
Torille ajetaan vain Raatihuoneenkadun ja Porrassalmenkadun kulmasta olevasta
ajoneuvoliittymästä.
Torin muihin pelastustiereitteihin asennetaan kevyet suoja-aidat.