Koulukuvun käyttö koululaiskuljetuksissa

Olemme saaneet ulkopuoliselta taholta viestin koulukupujen käyttämättä jättämisestä. Huolehdittehan että käytätte itse ja kuljettajanne joko koulukupua tai muuta vastaavaa merkintää AINA koulukuljetuksia suorittaessanne.

”Koulukuljetusten merkitseminen on määritelty tieliikennelain 143§ seuraavasti: Koulu- ja päivähoitokuljetukseen, jonka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja johon saadaan kunnan tai valtion tukea, käytettävässä autossa tulee olla eteenpäin näkyvä, heijastava tai valaistu kilpi tai taksivalaisimen päälle tai tilalle asennettu kupu. Kilven tai kuvun tulee olla pohjaväriltään keltainen ja siinä tulee olla punaiset reunat sekä keskellä samanlainen musta kuvio kuin liitteen 3.1 mukaisessa liikennemerkissä A17, Lapsia. Kilven tai kuvun pitää olla kooltaan, sijoittelultaan ja näkyvyydeltään sellainen, että kyytiä odottavat näkevät sen riittävän kaukaa pysäyttääkseen auton. Kilpi tai kupu saa näkyä myös muihin suuntiin kuin eteenpäin.”

Eli merkintä on pakollinen, jos johonkin kupuun ei löydy merkintää, niin sitten pitää hommata kyltti. Puuttuvasta merkinnästä saattaa seurata 140€ liikennevirhemaksu.
Emmehän halua kenellekään koulukyytejä ajaville tätä virhemaksua ja merkintää rekisteriin. Otetaan nyt yhdessä ryhtiliike koulukupujen kanssa ja saadaan rauha näidenkin kuljetusten suorittamiseen.