• Tilaukset numerosta 0601 10 003

  Kelan korvaamat taksimatkat – Kelataksi – Matkakorvaus heti taksissa!

Taksimatkan korvattavuus

Asiakas voi saada korvauksen taksimatkasta, kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin käytön olevan terveydentilan vuoksi tarpeellista ja on saanut siitä todistuksen (SV 67 tai muu vastaava selvitys). Pyydä terveydenhuollosta todistus oikeudesta taksin käyttöön (Todistus matkakorvausta varten, SV67). Säilytä todistus itselläsi matkan jälkeen, sillä Kela voi pyytää sitä sinulta myöhemmin.

Taksimatka voidaan korvata myös, jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön, esim. puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Tällöin et tarvitse todistusta julkisesta terveydenhuollosta. Asiakas perustelee taksin käytön tilauspuhelun yhteydessä.

Sähköinen suorakorvausmenettely koskee kaikkia Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia henkilöitä, joiden taksimatkat ovat sairausvakuutuslain ja Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaan korvattavia, edellyttäen, että matkat on tilattu suorakorvausmenettelyyn valitulta toimijalta. Jos tilaat matkan muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta, sinun tulee ensin maksaa matkan koko hinta ennen kuin voit hakea korvausta Kelasta.

Kela-kyytien omavastuuosuudet

Sairausvakuutuslain (1224/2014) mukaan korvattavien matkojen omavastuuosuudet ovat seuraavat:

 • yhdensuuntaisen matkan omavastuu 25,00 euroa
 • vuotuinen omavastuu (nk. matkakatto) 300,00 euroa
 • taksimatkojen korotettu omavastuu 50,00 euroa

Kelan yksityiskohtainen tiedote 1.1.2016 voimaantulleista omavastuuosuuksista Omavastuuosuudet 1.1.2016

Kela-kuljetuksia koskevat palautteet tulee toimittaa 30.6. asti osoitteeseen: suorakorvaustoiminta(a)taksimikkeli.fi

Näin tilaat Kelan korvaaman matkan Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä

Kun sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa matka Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueella aina numerosta 0601 10 003. Puhelun hinta 1,67 € / puh. + pvm/mpm.). Tilaaminen on keskitetty Etelä-Savon Taksi Oy:n taksien tilausvälityskeskukseen.

 • Jos terveydenhuollon vastaanottoaika on tiedossasi, tilaa matka viimeistään edeltävänä päivänä klo 14:00 mennessä.
 • Voit tilata saman puhelun aikana kaikki tiedossasi olevat seuraavan kahden viikon matkat.
 • Jos tilaamaasi matkaan tulee muutoksia tai matkasi peruuntuu, ilmoita niistä viipymättä keskukseen. Kela ei korvaa peruuntuneita matkoja. Autoilijalla on oikeus laskuttaa asiakasta peruuntuneesta tai peruuttamatta jätetystä matkasta taksiliikennelain perusteella.
 • Taksikeskus välittää henkilöauto-, inva- ja paaritakseja vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Tilaus välitetään kuljetukseen parhaiten soveltuvalle ja asiakasta lähinnä olevalle vapaalle taksille. Tilaus välitetään lähimpään tarkoituksen mukaiseen taksiin.
 • Terveydenhuollosta kotiutuessa voit esittää toiveen kotikunnan taksista. Jos samaan suuntaan on jo olemassa oleva reitti, yhdistetään matkasi tähän eikä kotikunnan taksin toivetta voida tällöin toteuttaa.
 • Matkoja yhdistellään aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Samassa kyydissä voi olla myös muita matkustajia.

Kela-kyytien tilauspuhelut                 numerosta 0601 10 003

Tilauspuhelun aikana asiakkaalta kysytään seuraavat asiat:

 • Asiakkaan henkilötunnus ja nimi
 • Puhelinnumero, johon otetaan yhteyttä tilaukseen liittyvistä asioista
 • Kuljetuksen tilaaja (asiakas, terveydenhuolto, taksiautoilija vai muu)
 • Matkan perustiedot
  • ajankohta
  • lähtö- ja kohdeosoite
  • tehdäänkö matka menopaluumatkana
  • mahdollisen paluukyydin tarve muuna ajankohtana
 • Matkustustapa
  • voidaanko asiakkaan matkatilaus rakentaa matkaketjuna
  • tarvitaanko tavallista taksia, esteetöntä ajoneuvoa, vai inva- tai paaritaksia (terveydenhuollon todistus SV 67)
  • onko asiakkaalla yksinmatkustusoikeus (todistus SV 67)
 • Matkan muut tiedot
  • saattajan tarve
  • apuvälineet (mukaan lukien opaskoira tai avustajakoira)
  • muu asiakkaan tarvitsema apu matkan aikana
  • muut matkaan liittyvät tiedot (esim. apteekkipoikkeama tai apuvälineen haku)
  • asiakkaan toive kotikunnan autosta
  • mahdollisen matkaketjun alkamis- tai päättymisosoite
  • muu mahdollinen asiakkaan tai muun tahon maksama poikkeama matkalla, esimerkiksi asiakkaan kaupassakäynti paluumatkan aikana tms.

Antamiasi tietoja ei käytetä muuhun kuin matkan järjestämiseen ja matkakorvauksen käsittelyyn Kelassa. Henkilötietolaissa tarkoitettuna tietojen rekisterinpitäjänä on Kela.

Taksin tilaaminen kannattaa ajoittaa klo 11–14 välisen ajan ulkopuolelle. Tuona aikana sairaaloista kotiutuu paljon asiakkaita ja puhelinvaihde saattaa olla ruuhkainen. Kaikki tilauspuhelut nauhoitetaan puhelinpalvelun laadun kehittämiseksi. Jonottaminen on soittajalle maksutonta.

Ennakkotilaukset on pyrittävä tilaamaan matkaa edeltävänä päivänä klo 14:00 mennessä.

Taksimatka

Kelan korvaama taksimatka voidaan tehdä joko sairauden tai julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi. Taksikeskus voi yhdistellä useampia asiakkaita saman taksin kyytiin. Asiakkaalla on mahdollisuus poiketa matkan aikana apteekissa. Muiden poikkeamien kustannukset asiakas maksaa itse. Asiakas esittää taksinkuljettajalle Kela-kortin ja maksaa matkan päätyttyä 25,00 € omavastuuosuuden/yhdensuuntainen matka. Mikäli asiakkaan vuosiomavastuu on täyttynyt, hänen tulee esittää kuljettajalle Kelan postittama kortti omavastuun täyttymisestä.

Paluumatkalleen asiakas voi pyytää oman kotikunnan taksia. Pyyntö tulee esittää tilauksen yhteydessä. Jos asiakkaan tilaus yhdistellään toisen kuljetuksen kanssa, kotipaikan autotoivetta ei välttämättä voida toteuttaa.

Vakiotaksi

Kela voi myöntää asiakkaalle ns. vakiotaksioikeuden. Tällöin asiakas voi tilata taksin suoraan valitsemaltaan taksiyrittäjältä, joka ilmoittaa tilauksen Taksikeskukseen. Taksikeskus tai terveydenhuolto ei voi myöntää vakiotaksioikeutta.

Vakiotaksioikeus voidaan myöntää seuraaviin asiakasryhmiin kuuluville henkilöille silloin, kun asiakas tarvitsee erityisajoneuvon terveydentilansa perusteella:

 • Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaiset asiakkaat (KKRL 9§)
 • Asiakkaat, jotka ovat olleet aiemmin Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaisia asiakkaita (KKRL 9§)
 • Henkilöt, jotka täyttäisivät Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaisen kriteerit (KKRL 9§), mutta ovat oikeutettuja kuntoutukseen toisenlain säädännön perusteella (liikenne- ja työtapaturma)
 • Alle 16-vuotiaat yksin matkustavat lapset
 • Vaikeasti sairaat lapset, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan

Kela voi määritellä vakiotaksiasiakkuuden myös muilla perusteilla kuin yllä mainituilla perusteilla, selvitettyään asiakkaan terveydentilaan liittyvän avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen kuljetuksen aikana.